CEEA CE ESTE SPIRITUAL NU POATE FI COPIAT

Pe strãzile orasului New York, puteti cumpãra un ceas Rolex cu cincisprezece dolari. Dar, asa cum stie orice new-yorkez, aceste ceasuri nu sunt Rolex-uri adevãrate. Sunt pur si simplu "gãselnite" - copii ieftine ale originalului.

Se pare cã existã câte un duplicat pentru aproape orice astãzi. Dar existã un lucru care nu poate fi copiat si acela este spiritualitatea, sfintenia adevãratã. Nimic din ceea ce este cu adevãrat sfânt nu poate fi copiat. Domnul recunoaste munca propriilor Sale mâini - si nu va accepta o copie fãcutã de mâna omului a niciuneia din lucrãrile Sale divine. De ce? Deoarece este imposibil pentru om sã copieze, sã reproducã ceea ce este cu adevãrat sfânt. Acea lucrare o poate face numai Duhul Sfânt. El lucreazã în mod continuu la înnoirea poporului Sãu. Si nu existã nici un mod posibil ca noi sã reproducem acea lucrare.

Aceasta este marea gresealã a religiei moderne. Noi credem cã dacã facem oamenilor cunoscutã Scriptura si principiile biblice, gata! ei si devin spirituali. Dar faptul este cã nici o persoanã sau institutie nu are puterea de a crea spiritualitate, de a produce sfintenie în cineva. Numai Duhul Sfânt o poate face.

Foarte putin din lucrarea pe care o face în noi Duhul lui Dumnezeu poate fi vãzutã. De accea, oamenii cu adevãrat spirituali, rareori cautã în exterior dovezi ale muncii Lui. Pavel spune: “Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice“ (2 Corinteni 4:18).

În contextul acestui pasaj, Pavel vorbeste despre suferinte si necazuri. El spune, în esentã, "Nimeni nu cunoaste toate lucrurile prin care trecem, cu care ne confruntãm, în afarã de Duhul Sfânt. Si aici este cu adevãrat spiritualitatea manifestatã - în focul suferintei".

Aceia care predau Duhului lui Dumnezeu conducerea vietii lor – care-si înfruntã necazurile încrezãtori cã Domnul lucreazã ceva în ei – ies din acest foc al luptei cu credintã cãlitã, puternicã. Si mãrturisesc cã Duhul i-a invãtat mai multe în timpul suferintei lor decât când toate erau bune si frumoase în viata lor.

În totii anii mei de umblare cu Domnul, rareori am vãzut o crestere în spiritualitatea mea în vremurile bune. Mai degrabã, orice asemenea crestere a avut loc când am avut de îndurat lucruri grele, suferinte, testãri - care toate au fost îngãduite de Duhul Sfânt .

În umblarea sa de credintã, la un moment dat, Pavel a spus: “Duhul Sfânt mãrturisteste cã mã asteaptã suferinte si necazuri” (a se vedea Fapte 20:21-22). Într-adevãr, în toata viata lui Pavel, necazurile, întristãrile nu l-au “slãbit” deloc. Tot veneau si veneau.

“Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă” (2 Corinteni 4:17). Conform cu Pavel, întristările si dificultãtile noastre lucrează în noi valori vesnice. El spune, în esentã: "suferinta prin care trecem pe acest pãmânt va dura probabil toatã viata noastrã. Dar aceasta înseamnã doar o clipã în comparatie cu vesnicia. Si chiar acum, când trecem prin necazuri si întristãri, Dumnezeu lucreazã în noi o revelatie, o descoperire a gloriei Sale care va dura vesnic!"