VIAŢA ELIBERATĂ

Cu sute de ani înainte ca Cristos să se fi născut, Isaia a proorocit că Dumnezeu avea să trimită un Salvator care avea să elibereze omenirea. Însuşi Isus s-a ridicat într-o sinagogă evreiască, într-o zi de Sabat, şi a reamintit lumii de această profeţie:

„Şi I s-a dat cartea proorocului Isaia. Cînd a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: „Duhul Domnului este peste mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi... Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit” (4:17-21).

Isus se adresa lumii întregi spunând: „Misiunea Mea pe pământ este de a elibera fiecare viaţă zbuciumată. A elibera înseamnă a libera de orice fel de robie; de a înlătura orice opresiune. Dacă tu crezi că Cristos spune adevărul, atunci trebuie să crezi că El ne spune mie şi ţie: „Eu sunt trimis să eliberez viaţa ta, să te eliberez de orice opresiune şi sclavie. Eu vin să eliberez duhul tău.”

Pavel, de asemenea, a predicat despre faptul că Cristos a venit să cheme fiecare credincios la o viaţă liberă. „Rămâneţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei” (Galateni 5:1)

Pavel a predicat despre „slobozenia slavei copiiilor lui Dumnezeu” (Romani 8:21).

Dacă Cristos a venit să ne elibereze de o viaţă mizerabilă, atunci de ce noi continuăm să trăim în acelaşi mod vechi mizerabil? Noi credem că o viaţă totalmente liberă de frică şi vină este prea incredibilă. Noi nu ne putem imagina viaţa cu odihnă şi pace 24 din 24 – viaţă fără o povară grea de condamnare sau depresie – viaţă în prezenţa unui Mântuitor iubitor, blând căruia îi pasă de toate nevoile noastre.

Acest lucru ar putea părea prea bun pentru a fi adevărat, dar acesta este exact tipul de viaţă eliberată pe care Cristos îl vrea pentru fiecare din copiii Săi, ca ei să se bucure de ea. Nu doar câţiva din copiii Săi, dar toţi!!! Această viaţă nu este doar pentru cei care urmează vreun cod teologic, ci este pentru toţi care doar cred în El!