ÎN LOCUL TAINIC

Duhul Sfânt a venit la un om evlavios care trăia în Damasc pe nume Anania. Duhul l-a îndemnat pe Anania să meargă în casa lui Iuda, pe strada Dreaptă, să-şi pună mâinile peste Saul şi să-i întoarcă vederea.

Desigur că Anania ştia de reputaţia lui Saul şi şi-a dat seama că avea să fie în pericol. Cu toate acestea, iată cum Duhul Sfânt l-a recomandat pe Saul lui Anania: „Căci iată, el se roagă” (Fapte 9:11).

Domnul spunea, în esenţă: „Anania, îl vei găsi pe acest om pe genunchi. El ştie că tu vei veni. El ştie chiar numele tău şi de ce tu eşti trimis la el. El vrea ca ochii lui să fie dechişi.”

Când a primit Saul această cunoştinţă lăuntrică? Cum a primit el a această viziune, acest cuvânt curat de la Dumnezeu? Ea a venit printr-o rugăciune şi cerere fierbinte. De fapt, eu cred că cuvintele Duhului pentru Anania descoperă ceea ce a mişcat inima lui Dumnezeu în privinţa lui Saul: „Căci iată, el se roagă.”

Saul a fost închis cu Dumnezeu timp de trei zile, refuzând hrana şi apa. Tot ce dorea el era Domnul. Astfel, el a continuat pe genunchii săi tot acel timp, rugându-se şi căutându-L pe Dumnezeu.

Când eram mic tatăl meu, care era predicator, m-a învăţat: „Dumnezeu deschide întotdeauna o cale pentru omul care se roagă.” Au fost perioade în viaţa mea când Domnul mi-a adus dovezi incontestabile a acestui lucru. Am fost chemat să predic la vârsta de opt ani, când Duhul Sfânt s-a coborât peste mine. Am plâns şi m-am rugat, strigând: „Umple-mă, Doamne Isuse.” Peste un timp, în adolescenţă, m-am rugat până când Duhul s-a coborât peste mine în intensitate divină.

Când eram un pastor tânăr o foamete mare creştea în mine, motivându-mă să mă rog cu sârguinţă. Ceva în inima mea îmi spunea: „Este ceva mai mult în a-l sluji pe Cristos decât ceea ce fac eu acum.” Astfel, am petrecut luni întregi pe genunchi – plângând şi rugându-mă ore în şir – atunci când, în sfârşit, Domnul m-a chemat să merg în or. New York pentru a sluji tinerilor împlicaţi în bande şi celor dependenţi de droguri.

De asemenea, am fost pe genunchi şi douăzeci de ani în urmă, căutându-L pe Dumnezeu cu lacrimi şi strigăte puternice, când El m-a chemat înapoi în New York pentru a începe o bisercă în Times Square.

Dacă am auzit vreodată pe Dumnezeu vorbind – dacă am vreo revelaţie de la Cristos, sau vreo măsură a gândului lui Cristos – aceasta nu a venit numai prin studiu biblic. A venit prin rugăciune. A venit în urma căutării lui Dumnezeu în locul tainic.