PACEA DESÃVÂRSITÃ

Domnul declarã: “Voi pune lauda pe buze: Pace, pace celui de departe şi celui de aproape! - zice Domnul – Da, Eu îl voi tămădui!” (Isaia 57:19). Cuvântul evreiesc pentru “pace” este aici “pace perfectã”.

Eu sunt de pãrere cã, atunci când suntem înconjurati de haos si isterie în zilele ce vor veni, America va fi martorã la cea mai mare mãrturie a gloriei si puterii lui Dumnezeu pe care a vãzut-o vreodatã. Cum? Toatã America va vedea cã multi dintre oamenii lui Dumnezeu au pacea Sa desãvârsitã! La acea vreme, în acele momente, Domnul va ridica un popor care a fost înzestrat cu pacea Sa absolutã, desãvârsitã, perfectã – pace de care Hristos însusi se bucurã acum la dreapta Tatãlui. Iar noi vom trãi, ne vom misca si vom respira în acea pace minunatã.

Scriptura spune cã Dumnezeu se va îngriji de toti cei care se încred in El “...Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea (desãvârsitã), căci se încrede în Tine. (Isaia 26.3). Si chiar acum, multi dintre oamenii lui Dumnezeu îsi iau acest angajament fatã de El: “IL voi cãuta pe Dumnezeu din inimã prin orisice as trece, fie ce-o fi sã vinã. Voi da în bratul Sãu tot ceea am si tot ceea ce sunt. Cred cã judecata Sa vine – asa încât o sã mã pregãtesc pentru El, eu însumi (însãmi), ca mireasa a Sa ce sunt!"

Dumnezeu a fãcut promisiunea Sa de pace desãvârsitã mai întâi acelora din Iuda care suferiserã o mare pedeapsã din partea Domnului în tara lor. Dumnezeu darâmase toate fortãretele înalte si zidurile, tot fastul si bogãtiile pe care se bazau acei oameni: “...la pământ, în ţărână." (Isaiah 25:12). Chiar si rãmãsita credincioasã care încã se încredea în Dumnezeu s-a cutremurat pânã în strãfunduri. Si totusi, în acele vremuri, Dumnezeu a spus lui Isaia sã-i reasigure pe aceia ce se încredeau cu adevãrat în El: Domnul vã va da pace desãvârsitã - dacã voi pur si simplu vã veti încrede în El!" Profetul a spus: “Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace...” (26:12). Cu alte cuvinte: “Dumnezeu va pune în inimile noastre însãsi pacea Lui. El vrea sã ne dãruiascã o pace care nu poate fi clãtinatã.

Tot astfel si astãzi, când panica începe sã loveascã America - când stirile amenintãtoare încep sã trimitã socante unde de teamã de-a lungul si de-a latul, iar isteria escaladeazã – oamenii lui Dumnezeu nu vor putea evita sã resimtã valul imens de neliniste omeneascã. Exact asa - eu îl voi resimti, dumneata îl vei resimti, toti crestinii îl vor resimti. Asemenea sentimente sunt inevitabile; este pur si simplu omeneste sã avem acest fel de reactie la asemenea teribil haos. Si totusi, în acelasi timp, Dumnezeu va pune în noi resursele de care avem nevoie sã luãm imediat sub control fiecare gând de teamã, si sã-l facem rob ascultãrii de adevãrul lui Hristos. Iar Duhul Sãu va umple însesi fiintele noastre cu pacea Sa perfectã, desãvârsitã!