NU SUNTEM FÃRÃ DE NÃDEJDE

Noi care cunoastem neprihãnirea lui Hristos, nu trebuie sã trãim precum cei care sunt fãrã de nãdejde. Noi am fost binecuvântati atât cu dragostea cât si cu frica de Dumnezeu. Iar voia Sa pentru noi în momentele cele mai întunecoase si teribile este sã putem sã ne bucurãm în El. Chiar când vedem ca are loc judecata chiar lânga noi, noi sã cântãm si sã strigãm la Domnul, nu pentru cã a venit judecata, ci în ciuda ei, în ciuda conditiilor extreme.

Isaia 51:11 începe cu cuvântul Astfel, însemnând “în lumina celor ce tocmai am spus”. Dar ce tocmai a spus Dumnezeu aici? El a amintit poporului Sãu cã El a: “croit în adâncimile mării, un drum pentru trecerea celor răscumpăraţi” (Isaia 51:10), însemnând “Eu sunt acelasi, sunt Domnul, Cel Îmbãtranit de Zile, cel ce încã face minuni. Iar bratul Meu este încã tare, ca sã vã scape”.

 

Asadar, ce doreste Dumnezeu ca poporul Sãu sã stie, în lumina acestui adevãr? El spune totul într-un singur verset, Isaia 51: 11: 

  • Astfel cei răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruinţă”. Cu alte cuvinte: “Voi avea un popor care se va întoarce la Mine încrezându-se în Mine, va veni cu credintã si cu încredere. Ei nu se vor mai uita la conditiile din jurul lor. Ci vor avea din nou un cântec de bucurie." 
  • “Şi o bucurie veşnică le va încununa capul”. Bucuria pe care poporul lui Dumnezeu o va experimenta nu va fi doar asa, pentru o Duminică dimineata, sau o saptamână sau o lună. Ci va dura, va tine de-a lungul anilor; prin greutăti, chiar până la sfârsit.  
  • Îi va apuca veselia şi bucuria”. Dumnezeu a privit peste veacuri si a spus: “Poporul Meu va avea bucurie, va intra în aceastã bucurie, vor fi în posesia ei. Poporul Meu Va pãstra aceastã bucurie, va rãmâne în ei”. 
  • “Durerea şi gemetele vor fugi”. Aceasta nu înseamnã cã toatã suferinta noastrã se va sfârsi. Ci înseamnã cã încrederea noastrã în Domnul ne va pune mai presus de fiecare durere si încercare. Asemenea lucruri nu ne vor putea fura veselia si bucuria noastrã în Hristos.