NU-ŢI POT VORBI… DACÃ NU…

Din pãcate, un mare numãr de crestini nu cunosc vocea, glasul lui Dumnezeu. La unii trec luni, ba chiar ani, fãrã sã audã un cuvânt intim de la Domnul în omul dinlãuntru. Vai, Dumnezeu le-a vorbit la un moment dat. Dar de-a lungul timpului, ei au învãtat sã reducã la tãcere vocea Sa în inimile lor. Altii au fost întorsi vãzând atât de multa ignorantã printre aceia care sunt de pãrere cã fiecare cuvânt care le trece prin minte este divin. Asemenea oameni se laudã zicând “Dumnezeu mi-a spus"... si totusi “cuvântul" pe care ei îl aud vorbindu-le este doar firea lor doritoare.

Dacã vrei sã cunosti si sã auzi glasul lui Dumnezeu în zilele ce-ti stau în fatã, fii gata sã accepti ca El sã-ti vorbeascã despre curãtire, mai înainte de a-ti spune încotro s-o iei. Multi crestini doresc ca Dumnezeu sã le spunã cum sã pãstreze în continuare ce au câstigat pânã acum, cum sã-si întretinã familia, cum sã-si mentinã afacerea sau cariera pe linia de plutire. Dar adevãrul este cã, înainte ca Dumnezeu sã ne dea un cuvânt de directionare, sã ne spunã în ce directie s-o apucãm în oricare dintre aceste probleme, El ne vorbeste despre poruncile Sale.

“Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii” (Ioan 15:17). Dumnezeu va sta de vorbã cu tine mai întâi despre actiunile tale, despre comportamentul tãu de acasã, fatã de sotia (sau sotul) si / sau copilul tãu (sau copiii tãi) - despre predispozitia ta de a fi iute la mânie, sau despre invidia ta, sau despre spiritul tãu neiertãtor. O sã-ti scoatã la ivealã fiecare lucru ascuns, tainic, din viata ta - si cu iubire îti va spune: "Vreau sã fiu sfãtuitorul tãu, consilierul tãu, îndrumãtorul tãu, protectorul tãu, cel care îti da ceea ce ai nevoie. Vreau sã merg cu tine mânã-n mânã cu tine prin fiecare încercare si greutate. si vreau sã-ti dau trecere, sã te binecuvântez si sã te pãstrez cu Duhul Meu.

Dar mai întâi, trebuie sã fii sincer cu Mine cu privire la acei “idoli” tainici din inima ta. Chiar acum tu te tii strâns de ei - dar trebuie sã le dai drumul, sã renunti la ei! Pur si simplu nu putem sã mergem împreunã dacã nu suntem în consens, dacã nu ne punem de acord asupra acestor probleme din inima ta!"