CUNOASTE GLASUL DOMNULUI!

Dumnezeu doreste ca noi sã stim cã indiferent cât de grea va deveni situatia pentru noi, El va da ajutor celui ce se va încrede în El – prin puterea acelei voci blânde, soptite, care vorbeste zilnic omului dinlãuntru: vocea Sa.

Aceasta este confirmat si de profetul Isaia: “Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: ,Iată drumul, mergeţi pe el!' Când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga. (Isaia 30:21). Trebuie sã întelegi, Isaia a adresat acest cuvânt lui Israel în cele mai rele timpuri cu putintã. Poporul era sub judecatã, în ruinã absolutã, când toate se duceau în jos, de râpã. Si tocmai atunci Isaia spune conducãtorilor Israelului: "Întoarceti-vã la Domnul acum! El doreste sã vã dea un cuvânt de directionare - sã vã vorbeascã, spunând: 'Mergi în directia aceasta, apoi în directia aceea, iatã drumul...” Dar ei nici gând sã asculte! S-au decis sã se întoarcã în Egipt ca sã gãseascã scãpare acolo! Credeau cã se pot baza pe carele si caii Egiptenilor, pe proviziile de-acolo, ca sã iasã din dificultãti.

Si totusi, Dumnezeu n-a îngãduit judecata Sa peste Israel în acel moment. Mai degrabã, El a decis sã astepte cu rãbdare pânã când li s-a dus la fund fiecare plan. El a spus: "Totuşi Domnul aşteaptă să Se milostivească de voi, şi Se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept! (v. 18). Bineînteles, totul a esuat, si lucrurile au devenit din ce în ce mai rele pentru popor. În cele din urmã, când toate schemele lor au dat gres, Dumnezeu a spus poporului: "Acum, lãsati-Mã pe Mine sã preiau situatia sub control! Deschideti-vã urechile, iar Eu vã voi vorbi. Eu stiu calea de iesire, si vã voi dirija. Eu vreau sã vã îndrum fiecare miscare, spre dreapta ori spre stânga, sã vã dau izbavire. Vã voi conduce cu glasul Meu – vorbindu-vã, spunându-vã ce sã faceti, pânã la ultimul amãnunt!"

Ceea ce conteazã – ba chiar este de o importantã vitalã - este ca tu sã ajungi sã cunosti vocea, glasul lui Dumnezeu. El a spus clar: "Oile Mele cunosc glasul Meu”. Existã multe voci în lume astãzi – voci puternice, poruncitoare. Dar mai este si vocea aceea blândã, soptitã, a Domnului care poate fi cunoscutã, auzitã de toti aceia care se încred în ceea ce a spus Isus.