CUNOSCÂNDU-L PE TATÃL

Eu cred cã ai nostri copii naturali ajung sã cunoascã natura si caracterul nostru fatã de ei mai ales în perioadele lor de crizã. Când se gãsesc în mijlocul durerii, suferintei si nevoii, ei recunosc grija noastrã adâncã si faptul cã chiar ne doare de ei. Când copiii mei au crescut, n-a trebuit sã le tin predici despre felul cum sunt eu, cum mã port eu fatã de ei. N-a trebuit niciodatã sã le spun: "Sunt tatãl vostru: sunt rãbdãtor, amabil, plin de milã si bunatate fatã de voi. Am milã de voi, fiind gata sã vã iert mereu". Ar fi fost chiar ridicol pentru mine sã mã apuc sã proclam asa ceva. De ce? Copiii mei au aflat ei însisi dragostea mea pentru ei când au trecut prin diverse momente de crizã. Iar acum, când sunt la casa lor si au copii la randul lor, fiii mei si fiicele mele experimenteazã un nou fel în care mã cunosc, pe mãsurã ce trec printr-un set întreg de experiente. Ba aflã chiar mai mult despre mine datoritã felului în care mã port cu ei acum, când se confrunta cu noile nevoi din viata lor.

Tot astfel este si cu noi, când ajungem sã îL cunoastem pe Tatãl nostru ceresc. Din vremea lui Adam si pânã la crucea lui Hristos, Domnul a dat poporului Sãu o crestere a revelatiei caracterului Sãu. Dar n-a fãcut aceasta pur si simplu proclamând cine este El. N-a încercat sã se reveleze anuntând: “Urmatoarele nume descriu felul meu de a fi. Acum, mergeti si aflati acestea, si-asa veti descoperi cine sunt".

Denumirile în limba evreiascã (numele) Domnului semnificã, descriu într-adevar slava minunatã a ceea ce este si face Domnul. Totusi, Dumnezeu a dezvãluit poporului Sãu aceste aspecte ale naturii Sale fãcând pentru ei tocmai ceea ce a proclamat cã este El. El a vãzut nevoile copiilor Sãi, a prevãzut strategia vrãjmasului împotriva lor, si a intervenit în mod supranatural pentru ei.

Vã îndemn sã vã apropiati, sã-L cunoasteti pe Tatãl vostru ceresc încet-încet, cu consecventã, din inimã. Cereti Duhului Sfant sã v-aducã aminte multe aspecte ale ajutorului ceresc pe care Dumnezeu vi l-a dat în clipele cand ati avut nevoie. Apoi cereti-I Duhului Sfant sã descopere inimii voastre cu adevarat cine este “EU SUNT”, cine este Dumnezeu, care este tot ceea ce aveti nevoie, în toata vremea.