AI ÎNCREDERE ÎN CREDINCIOSIA LUI DUMNEZEU

Credinţa începe cu o abandonare totalã de sine, în mâna lui Dumnezeu – totusi, credinţa noastrã trebuie sã fie activã, nu pasivã.

Trebuie sã ne încredem pe deplin cã Dumnezeu poate si va face imposibilul. Isus a spus: “La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă." (Matei 19:26). “Căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere”. (Luke 1:37). Pe scurt, credinţa spune, “Dumnezeu (ne) este de ajuns”.

Domnul l-a fãcut pe Avram un om al credinţei conducându-l printr-o situaţie imposibilã. El voia sã audã pe robul Sãu spunând: "Tatã, tu m-ai condus aici, si tu stii cel mai bine. Asa cã eu voi sta linistit, si mã voi încrede cã tu vei face imposibilul. Pun viaţa mea în mâinile tale, încrezându-mã pe deplin în Tine, cãci Tu nu vei permite ca eu sau familia mea sã murim de foame. Stiu cã tu ne vei pãzi – cãci Tu mi-ai promis cã voi avea o sãmânţã!"
Credinţa noastrã nu e menitã sã ne scoatã din greutãti sau sã schimbe circumstantele noastre dificile. Mai degrabã, este menitã sã reveleze credinciosia lui Dumnezeu fatã de noi în mijlocul situatiei noastre grele. Dumnezeu schimbã uneori împrejurãrile încercãrilor prin care trecem. Dar cel mai adesea El n-o face – pentru cã doreste sã ne schimbe pe noi!

Nu putem, nu suntem capabili sã pricepem pe de-a-ntregul cum lucreazã puterea lui Dumnezeu pânã când n-o experimentãm în mijlocul crizei noastre. Asa cum a fost cazul cu cei trei tineri evrei. Ei au vãzut pe Hristos abia când erau în mijlocul cuptorului încins. Iar Daniel a experimentat puterea si harul lui Dumnezeu când a fost aruncat în groapa cu lei. Dacã ar fi fost deodatã scosi din acea situatie, niciodatã n-ar fi cunoscut pe deplin harul puterii fãcãtoare de minuni a lui Dumnezeu. Iar Domnul n-ar fi fost preamãrit, glorificat înaintea acelor oameni fãrã de Dumnezeu.

De câte ori Dumnezeu ne scoate din câte-o furtunã ori o crizã, zicem cu credinţã cã “ce minune mare a fãcut iar Domnul”. Dar cu catã usurintã putem pierde lectia de credinţã în asemenea vremuri, în asemenea momente – lectia care spune cã Dumnezeu ne va rãmâne credincios de-a lungul momentelor noastre dificile. El vrea sã ne ridice mai presus de încercãrile noastre, prin credinţã, asa incât sã putem spune: "Dumnezeul meu poate face imposibilul. El e izbãvitorul, El mã va ajuta sã ies biruitor si din aceasta”.