NU VĂ TEMEŢI. ŢINTA GÂNDURILOR VOASTRE SĂ FIE HRISTOS

Noi trebuie sã fim cu ochii-n patru la avertizãrile mesajelor profetice, si sã acordãm atentie fiecãrui mesaj care ne este revelat si care este conform cu Scriptura. Trebuie sã luãm aminte la tot ceea ce ni se face de cunoscut despre furtuna ce va sã vinã, ca sã putem pregãti inimile noastre în vederea oricãrei prãpãdenii pe care furtuna ar aduce-o. Dar nu vom îngãdui ca teama sau nelinistea sã ne consume gândurile, sã ne domine mintea, sau sã ne acapareze inima!

Întunericul va veni cu sigurantã, iar judecata bate chiar la usã. Dar ca oameni ai lui Dumnezeu, nu putem permite niciunui nor de întuneric sã ascundã lumina marilor Sale promisiuni de dragoste si milã pentru poporul Sãu. Noi trebuie sã fim bine informati cu privire la cuvintele si profetii Domnului, dar nu putem insista asupra cunoasterii profetice pânã într-atât ca aceasta sã punã complet stãpânire pe vietile noastre.

Cât i-ar mai place diavolului sã se întâmple aceasta. El stie cã dacã nu te poate face sã te îndoiesti de Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la judecata sa, el te va duce la cealaltã extrema, încercând sã te facã sã ai o obsesie în ce priveste teama de vremurile grele. El va încerca sã-ti fure toatã nãdejdea, fãcându-te sã te consumi cu gânduri despre cât de rãu va fi.

Apostolul Pavel ne reasigurã cu privire la asemenea lucruri dându-ne aceste instructiuni: “Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească” (Filipeni 4:8). Pavel ne spune, cu alte cuvinte: “Ati auzit toate avertismentele. Acum, fiti atenti la ceea ce dezvãluie Cuvântul lui Dumnezeu si la ceea ce spun strãjerii Sãi. În cele din urmã, tinta gândurilor voastre sã fie Isus si bunãtatea Sa”.

Eu am avertizat cu credintã despre holocaustul economic mondial ce va sã vinã în curând, si deja vedem aceasta întâmplandu-se peste tot în lume. Am avertizat în legaturã cu suferinta crestinilor - cã vor fi pierderi mari si greutãti. Chiar acum multimi de sfinti scumpi din toatã lumea îndurã suferinte de necrezut. Dar aceste lucruri nu constituie focalizarea principalã a întregii mele energii sau lucrãri. Nu, ci dorinta cea mai adâncã a sufletului meu este sã proclam dragostea lui Dumnezeu-Tatãl si mila plinã de iubire a mântuitorului nostru Isus! Noi trebuie sã ascultãm cu grijã avertismentele strãjerilor, dar sã nu facem o obsesie din ceea ce ei avertizeazã.

Asa cã, atunci când merg seara la culcare, eu stiu cã numai El detine controlul tuturor acestor lucruri. Eu fac doar ceea ce si profetul Isaia a fãcut: El si-a lasat mintea sã se odihneascã, încrezându-se complet în Domnul sãu. El a spus: “Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine” (Isaia 26:3).