VULPILE DIN VIE - Carter Conlon

Cei mai mulți consideră Cartea Cântărilor a fi o reprezentare a lui Hristos și Biserica Lui. În această carte găsim un verset important, o cerere adresată Mirelui din partea celor care Îl cunosc: „Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici, care strică viile, căci viile noastre sunt în floare” (Cântarea Cântărilor 2:15).
Când te gândești la mărimea unei vii, o vulpe este destul de neimportantă. Totuși, o mică vulpe are potențialul de a mânca strugurii și să afecteze frumusețea unei vii în floare. În același fel, tu și cu mine ne-am putea găsi într-o perioadă roditoare — un timp când lucrurile pentru care ne-am rugat și am crezut au început să se realizeze. Cu toate acestea, noi trebuie să fim foarte atenți, pentru că, de multe ori, se vor găsi lucruri mici în viața noastră care, dacă le lăsăm nebăgate în seamă vor scădea în mare măsură mărturia noastră. Un exemplu în acest sens vedem în cartea evanghelistului Matei.
„Când au ajuns [Isus și ucenicii Lui] în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu au venit la Petru şi i-au zis: „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea?”  „Ba da”, a zis Petru” (Matei 17:24-25). Până la acest punct, aproape totul din umblarea lui Petru cu Isus a merg bine. Era un anotimp roditor! Totuși, Isus a știut că era necesar să se ocupe de lucrurile mici din viața lui Petru, ca nu cumva rodirea lui viitoare să fie diminuată.
Când colectorii pentru taxa Templului au venit la Petru, el a mințit! Nici el nici Isus nu plătiseră, în realitate, darea Templului. Mai târziu Isus îi explică lui Petru că lor nu li se impune să plătească acea taxă (vezi Matei 17:25-26). „Numai străinii plătesc taxe. Noi suntem fii Celui care deține Templul! De aceea, nu este nici penalitate pentru noi.”
Acest este un tipar ce ne reprezintă pe mine și pe tine când realizăm că păcatele  noastre sunt acoperite. Pentru că am venit la Isus, noi suntem iertați. Toate eșecurile și defectele noastre au fost acoperite complet prin jertfa lui Isus de la Calvar.

Carter Conlon  s-a alăturat echipei de conducere a bisericii Times Square în 1994 la invitația pastorului fondator David Wilkerson, și a fost numit pastor senior în 2001.