ADEVĂRATA ÎNVIORARE

În Faptele Apostolilor 3:19 Petru vorbește despre „vremuri de înviorare” care vor veni în urma faptului că petrecem timp în prezența Domnului. Sunt convins că acum chiar, în mijlocul acestor vremuri de tulburare globală, Biserica experimentează un asemenea timp de înviorare. Este un fenomen prin care Isus Își manifestă prezența în întreaga lume.
Da, există multă moarte spirituală și uscăciune în multe biserici. Mulțimi de credincioși și-au compromis umblarea cu Isus, în vreme ce alții au luat-o razna după plăcerile lumești.
Dar ceva glorios are loc în întreaga lume, chiar și în națiunile Islamice. Există dovezi de netăgăduit că Duhul Sfânt planează peste națiuni, iar puterea extraordinară a lui Isus se manifestă cu forță. Se întâmplă în Rusia, China, America de Sud, Africa, Asia, și aproape fiecare națiune de pe pământ. Dumnezeu stârnește oameni în Mongolia, și în statele din fosta Uniune Sovietică. În India Duhul lui Dumnezeu este puternic la lucru.
Aud despre astfel de vremuri de înviorare ce ating orașe mari și mici în Statele Unite. Păstori devin tot mai disperați după o adevărată manifestare a prezenței lui Dumnezeu în bisericile lor.
 Această înviorare a prezenței lui Hristos este rezultatul preamăririi Lui și numai a Lui — nu semne și minuni, nu daruri spirituale, nu „trezire” care se stinge imediat. Aceasta este o descoperire pentru zilele din urmă a gloriei și puterii lui Hristos. Mulți îmi scriu și îmi spun că se duc la biserică tânjind să experimenteze adevărata prezență a lui Isus. Ei doresc să asculte pe un păstor care s-a închis în cămăruță cu Domnul. Ei nu mai vor distracție, spectacol, metode goale. Acum ei strigă, „Dă-mi pe Hristos. Dă-mi prezența măreață, vindecătoare, înduioșătoare a lui Isus.”
Acesta să fie strigătul din inimă al întregului popor al lui Dumnezeu în aceste zile din urmă.