ESTE O ZI DE PLATĂ

Permite-mi să îți arăt patru rezultate tragice ale detronării Domnului.
„Israel era o vie mănoasă [versiunea NKJV: Israel își golește via], care făcea multe roade. Fiecare din Israel era preocupat cu sine însuși iar rezultatul era goliciune totală. Osea vorbea aici credincioșilor, arătându-le ce se va întâmpla cu cei care îl dau pe Domnul afară din viața lor. Acești oameni devin egoiști și nefericiți — și fiecare din țelurile lor sfârșesc în goliciune.
„Inima lor este împărțită.....Domnul le va surpa altarele, le va nimici stâlpii idolești”       (versetul 2). Inima națiunii noastre este împărțită. Americanii arată un pretins devotament față de Dumnezeu și religie, dar ei nu se închină Domnului în adevăr. Acest fapt a dus direct la eșecul tuturor instituțiilor noastre respectate.  Societatea noastră nu se mai încrede în Dumnezeu, ci se încrede, în schimb, în guvern, sistemul de educație, asistență socială — toate acestea în încercarea de a găsi vreun fel de stabilitate. Dumnezeu spune: „ Dacă tu nu te încrezi în Mine, voi face ca toate instituțiile tale de încredere să dea greș. Nu îi va mai rămâne nimic în care să te încrezi.”
„Ați arat răul, ați secerat nelegiuirea....căci te-ai încrezut în carele tale de luptă” (versetul 13). Osea le spune: „ Nu vă mai încredeți în Domnul iar acum o să secerați o recoltă de nelegiuire!”
Omenirea de azi este sofisticată, educată, dar noi am respins Biblia și rugăciunea. Și unde        ne-a adus toată învățătura noastră sofisticată?
„Nu avem un adevărat rege, căci nu ne-am temut de Domnul” (versetul 3). Inima regelui lui Israel era plină de idolatrie. Deci când începea alunecarea lui Israel, regele nu avea nici o putere să oprească pierderea credinței lor. Cuvintele lui nu aveau nici o autoritate și oamenii murmurau: „Nu avem nici o conducere, nici direcție. Suntem în derivă!”
Același lucru se întâmplă azi în bisericile noastre. Mulți creștini își ironizează păstorii, ridiculizând autoritatea lor. De ce? Deoarece cuvintele lor nu au nici o autoritate! Oamenii spun: „Nu mai avem nici o conducere în biserica noastră. Suntem pierduți și confuzi.” Din nefericire aceasta este ziua de plată pentru că au detronat pe Domnul.