TREBUIE SĂ AVEM PREZENȚA LUI DUMNEZEU - Gary Wilkerson

Dumnezeu i-a spus profetului Amos: „Eu urăsc, Eu disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot vă să sufăr adunările de sărbătoare... Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale; nu pot asculta sunetul alăutelor tale! Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare şi neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată! (Amos 5:21,23-24) Dumnezeu vorbește fiecărei generații: „Eu nu caut cântecul sau melodiile voastre. Ci neprihănirea care curge din închinarea voastră și faptele pe care vă provoacă să le faceți în Numele Meu.
Nu mai putem să măsurăm puterea unui cântec prin valoarea lui de spectacol, sau prin oricare alt standard făcut de om. Îl măsurăm în conformitate cu gradul în care determină ceea ce Duhul Sfânt dorește pentru Trupul Lui în acel moment. Închinarea noastră trebuie să fie un râu necontenit al prezenței Sale neprihănite. Astfel, nu îndrăznim să lăsăm pe scenă pe acei care „aiurează în sunetul alăutei....care.... se ung cu cel mai bun untdelemn”(Amos 6:5-6). Aceasta vorbește despre liderii pe care îi ungem doar pe baza talentelor, deprinderii și inteligenței lor. Dumnezeu ne cheamă să eliberăm scena de orice alt standard decât acesta: „Cu siguranță Tu ești în acest loc, oh Dumnezeule!”
Eu îmi vorbesc mie însumi când mă adresez tuturor pastorilor: „Ne punem mai multă confidență în strategiile, structurile și programele noastre decât în călăuzirea lui Dumnezeu? Dacă acesta este cazul atunci avem nevoie să eliberăm scena de asemenea lucruri.”
Bisericile pot avea toate aparențele unui trup dinamic. Am putea să ne asigurăm că fiecare predică e foarte bine articulată, că fiecare cântec este perfect acordat, că fiecare mașină de cafea espresso umple paharele oamenilor – dar totul este fără valoare dacă prezența lui Dumnezeu nu este de găsit nicăieri.
Este timpul ca să aruncăm la o parte chestionarele prin care întrebăm oamenii ce vor de la biserică, mai degrabă întrebăm ce vrea Dumnezeu. Dacă direcția noastră e dată de chestionare, am putea prea bine să luăm jos semnul care zice BISERICĂ, pentru că nu vom fi una. Vom fi o organizație profesională care caută succes pe baza cerințelor pieței. Și aceasta nu este evanghelia!