UN REFUGIU ÎN VREME DE NECAZ

Creștini sinceri m-au întrebat: „Pe cine să credem? Am citit lucrările multor slujitori de-a lungul anilor care păreau convinși că sfârșitul era foarte aproape. Cu toate acestea iar și iar au dat greș. Cred că mulți doar încercau să își vândă cărțile pe când alții cu adevărat au crezut că Dumnezeu le vorbea că sfârșitul se apropie.”
Uneori am fost complet frânt înaintea lui Dumnezeu, înălțându-mi glasul spre El: „Doamne, de câți ani am predicat că judecata este la ușă. Am dat semnale de alarmă despre criza economică ce stă să vină, totuși eu văd doar că se întâmplă exact invers. Văd America prosperând și văzându-și fericită de drum în vreme ce își ucide pruncii din pântece, alunecă în groapa dezmățului, și Te dă afară din fiecare instituție. Până când, Doamne?
Ieremia a petrecut ani de zile prorocind despre evenimentele care nu avuseseră loc încă. El striga: „M-ai înduplecat, Doamne, şi m-am lăsat înduplecat; ai fost mai tare decât mine şi m-ai biruit! În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea îşi bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig: „Silnicie şi apăsare!” Aşa încât Cuvântul Domnului îmi aduce numai ocară şi batjocură toată ziua.” (Ieremia 20:7-8)
Dar Ieremia nu se putea opri din avertizarea poporului lui Dumnezeu. Chiar dacă profețiile lui păreau neîntemeiate, el a continuat să prorocească. Simt același foc arzând în sufletul meu ce îl simțea și Ieremia și sunt convins mai mult ca niciodată că Dumnezeu „Și-a îndreptat fața” împotriva acestei națiuni pentru vărsările sale de sânge și aroganța împotriva numelui Lui, iar judecata Lui este gata să aibă loc!
Pe de altă parte, mulțumesc lui Dumnezeu pentru multele promisiuni din cuvântul Lui pentru a proteja și binecuvânta poporul Lui în și prin toate furtunile. Oamenii lui Dumnezeu care se roagă nu au nevoie să se teamă, nici nu trebuie să ne îngrijorăm sau să ne frământăm.
„Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Și cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne!” (Psalm 9:9-10)