VĂ SALUT ÎN NUMELE SCUMP AL LUI CRISTOS!

În timp ce mă pregăteam să scriu acest mesaj, Duhul Sfânt mi-a vorbit clar: „Zideşte poporul. Binecuvântează-l cu Cuvântul Meu.” Eu am răspuns: „Doamne, doresc acest lucru, dar ce doreşti Tu să vorbeşti? Trebuie să întipăreşti profund în duhul meu cuvântul potrivit pentru aceste vremuri.”

Iată ce am primit de la Domnul. Sper că veţi primi aceste cuvinte şi veţi fi încurajaţi cu adevărat. S-ar putea să fiţi chiar persoana pe care a pregătit-o Dumnezeu să primească un astfel de cuvânt de încurajare în acest moment:

  • Dumnezeu doreşte ca tu să crezi ceea ce El ţi-a vorbit, mai ales în ceea ce priveşte vindecarea şi călăuzirea. (Vezi Ioan 4:48-50).

Isus i-a spus unui slujbaş împărătesc că fiul său avea să fie vindecat. „Omul acela a crezut cuvintele pe care i le spusese Isus, şi a pornit la drum.” Acest om a crezut în cuvântul Domnului, iar fiul său a fost vindecat chiar în aceeaşi oră.

  • Domnul va răspunde la strgătul inimii tale potrivit îndurărilor Sale numeroase. Timpul Lui este perfect, deci ai răbdare. (Vezi Psalmul 69:13-14, 16-18, 32-33).

În acest pasaj trebuie să înlocuieşti „vrăjmaşii” cu „puterea demonică.” Adevăratul tău duşman este satan care urăşte foametea ta continuă pentru o umblare profundă cu Domnul.

  • Aici este un cuvânt personal pentru tine. Da, un număr mare de oameni vor primi acelaşi cuvânt în mesajul meu de aici, dar Duhul Sfânt are modul său de aplicare a Cuvântului lui Dumnezeu pentru mulţi credincioşi în diferite moduri. 

 

Deschide la Psalmul 145. Înainte de a-l citi, roagă-te ca Duhul Sfânt să-ţi vorbească direct printr-un verset sau două. Ştiu că Domnul mi-a vorbit acest lucru în inima mea, că tu vei fi încurajat prin Psalmul 145.  

(Versetul 14 este cel care mi-a fost accentuat pentru tine, dar Duhul ar putea să accentueze pentru tine şi altele.)

Fie ca Dumnezeu să vă dea puterea Duhului Sfânt în luptă pentru a rezista diavolului şi a-l pune pe fugă.