FIE CA PACEA LUI DUMNEZEU SĂ DOMNEASCĂ ÎN INIMILE VOASTRE.

Duhul mi-a arătat atât de clar că toate rugăciunile mele sunt în van dacă nu mă rog prin credinţă. Pot să plâng, să postesc, să mijlocesc, să fiu în agonie şi chinuri în rugăciune, cu toate acestea să nu influenţez nicidecum relaţia mea cu Domnul, dacă nu fac aceste lucruri cu o credinţă simplă, de copil. 

Dumnezeu nu va acţiona în numele nostru fără credinţă. Cuvântul spune: „Un astfel de om [care se îndoieşte] să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul” (Iacov 1:7).

Domnul ne porunceşte să avem încredere în El. Cu toate acestea, deseori noi avem atât de puţină încredere în El, atât de puţină credinţă în plăcerea şi dorinţa Sa de a răspunde la strigătul inimilor noastre. Atunci când vom merge în cer vom fi uimiţi să descoperim toate binecuvântările, pacea şi puterea pe care le-am avut la dispoziţia noastră, dar nu le-am însuşit din cauza credinţei noastre slabe.

SUNT PROFUND MIŞCAT DE DUHUL SFÂNT DE A VĂ PROVOCA SĂ CREŞTEŢI ÎN CREDINŢA VOASTRĂ. Cereţi de la Domnul să vă ierte pentru necredinţa voastră şi să inunde sufletul vostru cu siguranţa că El va răspunde la rugăciunile voastre sincere.

Doreşti tu o credinţă crescândă? Atunci când te vei ruga foloseşte următoarele versete pentru a medita la Domnul. El nu va nega propriul Său Cuvânt. Bazează-te pe următoarele:

·         Psalmul 62:8

·         Psalmul 91:4

·         Psalmul 56:3

·         Proverbe 30:5

·         Ieremia 29:10-14

Continuă prin credinţă! El îţi va răspunde şi aceasta va fi curând.