SLĂVIT SĂ FIE DUMNEZEU PENTRU ÎNDURĂRILE SALE.

Am un mesaj scurt pentru cei care trec prin situaţii dureroase şi copleşitoare. Nu mă adresez celor care acum se bucură de un timp de odihnă după suferinţă, care nu se află în nici un fel de durere sau suferinţă. Mulţumiţi-I lui Dumnezeu pentru aceste perioade de odihnă şi linişte.

Primesc atât de multe scrisori de la ucenici scumpi ai lui Isus care trăiesc cu dureri lăuntrice şi situaţii de criză de nedescris: divorţ, copii dependenţi de droguri sau în închisoare, moartea unuia dintre soţi. O femeie care Îl iubeşte enorm pe Domnul deplânge moartea a trei din copiii săi care s-au sufocat într-un incendiu. Un pastor este îndurerat din cauza soţiei sale care l-a părăsit pe el şi pe copiii lor pentru o iubită lesbiană. Lista acestor dureri este lungă, şi atât de mulţi oameni credincioşi sunt împovăraţi cu durere şi suferinţă.

Am un mesaj pentru tine care treci prin suferinţă, care eşti întristat sau trăieşti cu vreo durere. În Psalmul 40 David a strigat: „Căci rele fără număr mă împresoară... Izbăveşte-mă, Doamne! Vion, Doamne, degrabă în ajutorul meu! (Psalmul 40:12-13). „Să se bucure şi să se veselească în Tine toţi cei ce Te caută... Eu sunt sărac şi lipsit, dar Domnul se gândeşte la mine. Tu eşti ajutorul şi izbăvitorul meu; nu zăbovi, Dumnezeule!” (40:16-17).

Am fost atât de binecuvântat şi mângâiat de un rând din versetul 17: „Domnul se gândeşte la mine.” Imaginaţi-vă acest lucru. Domnul Dumnezeu care a creat toate lucrurile, Dumnezeul acestui univers, se gândeşte la mine.

Chiar şi în acest moment, în această oră, gândurile Lui sunt la tine, în ceasul tău de nevoie.

Pe când Israel se afla în robie în Babilon, plângându-şi pierderea caselor şi a familiilor, trecând prin suferinţă şi necaz, Dumnezeu le-a trimis un cuvânt prin Ieremia: „Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde” (Ieremia 29:11). Dumnezeu a spus poporului Său: „Coşmarul vostru se va sfârşi. Am numai gânduri buni, de dragoste cu privire la voi şi dacă Mă veţi căuta cu toată inima, Mă veţi găsi” (vezi Ieremia 29:11-13).

Dumnezeu nu este mânios pe tine. Oamenii sfinţi, într-adevăr, trec prin suferinţă, deci nu te clătina în încrederea ta în El. În vremuri de suferinţă şi sentimente de singurătate şi regrete, roagă-te. Deschide-ţi inima în faţa Domnului. El se gândeşte la tine şi El lucrează pentru tine.