ULEI DE RICIN SPIRITUAL, PUTERNIC

Porunca lui Dumnezeu de a ne iubi vrãjmasii poate pãrea asemenea unui medicament amar, neplãcut. Dar, la fel ca si uleiul de ricin pe care trebuia sã-l înghit în tinerete, acest lucru este medicamentul care vindecã.

Isus afirmã foarte clar: “Aţi auzit că s-a zis: Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău. Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc” (Matei 5:43–44).

Contrazicea Isus legea aici? Nicidecum. El anula duhul de carne care pãtrunsese in lege. In acele vremuri, evreii iubeau numai pe alti evrei. Un evreu nu ar fi dat mâna cu un ne-evreu, nici mãcar nu ar fi permis ca mantia sã se atingã de tesãtura unui strãin. Si totusi, nu acesta era spiritul legii. Legea era sfântã, invãtând cã:

Putem sã urâm actiunile imorale al acelora ce ne conduc. Putem sã urâm pãcatele homosexualilor, ale celor ce fac avorturi si ale tuturor celor ce dispretuiesc pe Christos. Dar Domnul ne porunceste sã îi iubim pe ei ca oamenii – oameni pentru care Isus si-a dat viata. Iar El ne porunceste sã ne rugãm pentru ei. Dacã vreodatã dispretuiesc o persoanã mai degrabã decât principiul din spatele acelei persoane, eu nu reprezint cu adevãrat pe Christos. (Proverbe 25:21–22).

Eu am fost martor la o paradã de homosexuali pe Fifth Avenue aici din Orasul New York. Douã sute cincizeci de mii de gay, multi pe jumãtate goi, unii cu pancarte si insemne proclamând "Dumnezeu este Gay". I-am vãzut rupãnd rândul si sãrind asupra crestinilor ce purtau pancarte scrise cu "Dumnezeu Uraste Pacatul Tau – Dar Te Iubeste Pe Tine."

Am rosit cuprins de-o mânie puternicã. Mi-a venit sa chem peste ei un foc ca cel ce s-a pogorât peste Sodoma. Dar gândindu-mã mai bine, am spus in inima mea: “fac si eu ca ucenicii care au vrut sã cheme foc sã se coboare si sã mistuie pe aceia care il respinseserã pe Isus."

Vã spun: homosexualitatea este pãcat! Dar asa este si adulterul! Asa este si inversunarea si neiertarea.

Iubiti-vã vrãjmasii! Sã-i iubim pe pãcãtosii ce militeazã pentru pãcat, asa pe fatã? Sã ne rugãm pentru ei? Sã binecuvântam pe cei ce ne blesteamã?

Dar Isus tocmai asta a spus!

Asa cã faceti-o!