CONDUSI DE CUVANTUL LUI DUMNEZEU

Dacã Hristos domneste ca autoritate supremã peste împărăţia Sa, iar noi suntem supusii Sãi, atunci vietile noastre trebuie sã fie guvernate de el. Ce înseamnă, mai exact, a fi guvernaţi de Isus?

Conform dicţionarului, a guverna înseamnă "a îndruma, a conduce, a cârmui, a controla toate actiunile si comportarea acelora sub autoritate". Pe scurt, lui Isus trebuie sã-I fie permisã autoritatea asupra tuturor actiunilor si comportamentului nostru, incluzând fiecare gând al nostru, cuvânt si faptă.

Isus de asemenea stãpâneste natiunile lumii. Biblia ne spune, “El stăpâneşte pe vecie, prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe neamuri, ca cei răzvrătiţi să nu se mai scoale împotriva Lui!” (Psalm 66:7). “Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri, şi domnia Lui stăpâneşte peste tot” (Psalm 103:19).

Nu vã lãsati pãcãliti - tara noastrã nu este condusã de republicani, democrati sau orice altã autoritate umanã. Nu este controlatã de Wall Street sau marile entitãti de afaceri. Nici o putere, pãmânteascã sau supranaturalã, nu guverneazã America sau oricare altã natiune. Numai Dumnezeu este în control. El stã ca Rege al Regilor si Domn al Domnilor, guvernând si domnind peste toatã creatia, de la tronul Sãu ceresc.

De-a lungul întregii Americi vedem o teribilã decãdere, stricãciune moralã, ridicarea ocultului, deviatii sexuale ce iau amploare, ateism ce-ti “urlã in fatã". Unii crestini se tem cã hoardele iadului încet-încet pun stãpânire pe natiunea noastrã, fondând împãrãtia de întuneric al lui satan.

Noi nu trebuie sã ne îngrijorãm. Isaia ne asigurã: “Domnul a frânt toiagul celor răi, nuiaua stăpânitorilor... Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!... Dar ai fost aruncat în locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului! Cei ce te văd se uită ţintă miraţi la tine, te privesc cu luare aminte şi zic: ,Acesta este omul care făcea să se cutremure pământul, şi zguduia împărăţiile, “(Isaia 14:5, 12, 15–16).

Preaiubitilor, Dumnezeul nostru nu este îngrijorat, nu se nelinisteste nici un pic cu privire la satan. El nu se frãmântã de ceea ce vedem noi ca fiind un rãu ce pune stapânire pe natiunea noastrã. Cu doar un cuvânt din gura Domnului nostru, satan va fi dus pentru vesnicie, chinuit pentru eternitate. În consecintã, noi nu trebuie sã ne temem de nici un rãu.

In nici o altã împărăţie nu are Dumnezeu asa suprematie in stãpânire, asa domnie deplinã, ca în împărăţia sa proprie - pe care El a instituit-o în inimile poporului Sãu.

Isus a spus: "Iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru" (Luca 17:21). Iar înãuntrul acestei împărăţii - împărăţia inimilor noastre - Christos domneste pe deplin peste poporul Sãu, îndrumându-ne, vindecându-ne, guvernând, conducând actiunile si purtarea noastrã.

“El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit..” (Isaiah 9:7). Acest verset vorbeste despre domnia fãrã de sfârsit a lui Isus pentru vecie. Mai are însă si o alta semnificatie: noi trebuie ca întotdeauna sã sporim supunerea fată de domnia Regelui nostru.

Puteti dvs în mod sincer sã spuneti cã zi de zi, domnia lui Isus peste dvs sporeste? Vă aduceti dvs comportarea din ce în ce mai mult sub autoritatea Sa?

S-ar putea să vă întrebati: Dacă Isus este în ceruri, domnind în toată autoritatea la dreapta Tatalui, cum rămâne cu conducerea împărătiei Sale aici pe pãmânt? Găsim răspunsul în cartea către evrei. Autorul ne spune că, în Vechiul Testament, Dumnezeu a vorbit oamenilor Sãi prin profeti. Dar astãzi Domnul a ales sã vorbeascã prin Fiul Sãu (vedeti Evrei 1:1-2: “După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile”).

Isus este mesajul lui Dumnezeu explicit cãtre noi – Cuvântul divin ce a venit în trup. Tatãl ne-a trimis nouã astãzi pe Duhul Sfânt pentru a ne aminti de cuvintele pe care Isus le-a spus în timpul Sãu pe pãmânt. Astfel, Isus domneste peste noi prin Cuvântul scris, revelat al lui Dumnezeu. Biblia este sceptrul conducãtorului nostru, cu care El ne face cunoscut Cuvântul Sãu.

Dacã vreti sã auziti mãrturia unui om care a fost condus de Cuvântul scris al lui Dumnezeu, a trãit dupã Cuvântul Lui, puteti sã îl gãsiti în Psalmul 119:11: “Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (a se vedea si versetele 105, 123, 133, 162).