NICIODATA SA NU FIM INTIMIDATI

Dacã umblati în Duhul, veti fi în mod constant hãrtuiti de puterile diabolice. Dar nu trebuie sã fiti intimidati de nici o putere demonicã – niciunde, nici o clipã, niciodatã!
Pavel a fost continuu hãrtuit de puterile diabolice. El a predicat pe insula Paphos când demonii au încercat sã intervinã: “un vrăjitor, prooroc mincinos, un Iudeu, cu numele Bar-Isus... le stătea împotrivă, şi căuta să abată pe dregător de la credinţă” (Fapte 13:6–8).

Bar-Isus înseamnã "fiu al lui Isus" sau "înger de luminã". Acesta era diavolul ridicându-se împotriva lui Pavel! Dar Duhul Sfânt a luat autoritate în apostol: "Atunci Saul, care se mai numeşte şi Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt… a zis: "…fiul dracului, vrăjmaş al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum, iată că mâna Domnului este împotriva ta: vei fi orb, şi nu vei vedea soarele până la o vreme." Îndată a căzut peste el ceaţă şi întuneric, şi căuta bâjbâind nişte oameni, care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut, şi a rămas uimit de învăţătura Domnului” (Fapte 13:9–12).

Pavel " plin de Duhul Sfânt", a doborât toate puterile întunericului!

Nu este suficient doar sã fim întristati de încercãrile lui satan de a ne hãrtui! In Fapte 16, Pavel era întristat, necãjit – cu alte cuvinte era “tulburat, rãvãsit, alarmat". El a rãbdat acest lucru timp de mai multe zile, dar Duhul lui Dumnezeu a luat autoritate în Pavel, spunând puterii demonice: "Pânã aici - destul! În Numele lui Isus, îţi poruncesc să ieşi din ea!" (a se vedea Fapte 16:16-18).

Preaiubitilor, încasãm prea multe de la satan! Vine o vreme când si noi trebuie sã luãm autoritate prin puterea Duhului Sfânt si sã spunem:,"Destul! Pânã aici! Iţi poruncesc în Numele lui Isus sã pleci!”
Când luati autoritate si porunciti dracilor sã fugã, sã se ducã, satan vã va ataca cu tot ce are in arsenalul sãu. Tocmai ce alungase Pavel demonii din fata posedatã din Faptele Apostolilor 16: 16-18, cã satan s-a si pornit sã agite lucrurile. El a aprins multimea împotriva lui Pavel si a lui Sila – si deodatã iatã-i într-o asa situatie de crizã!

Autoritãtile orasului au pus sã fie biciuiti si aruncati în închisoare. Si cu fiecare dungã (de bici) pe spatele lor, parcã-l si aud pe diavol zicând: "Aha, crezi c-ai câstigat bãtãlia? Crezi cã o sã-mi alungi demonii mei si sã iei autoritate peste mine?"
Dracul nu pãrea sã stie cã, cu cât lovesti mai mult un slujitor al lui Dumnezeu care umblã în Duhul, cu atât mai multã laudã smulgi de la el! Dacã îl arunci într-o crizã, îl tii legat cu probleme si încurcãturi, el va cânta, va striga si va lãuda pe Domnul!

“Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau, şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau” (Fapte 16:25).

Dacã este sã umblãm în Duhul, atunci trebuie sã ne încredem în Dumnezeu cã va lucra în mod supranatural la scãparea, eliberarea noastrã din fiecare legaturã a lui satan.

“Deodată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s-au deschis toate uşile, şi s-au dezlegat legăturile fiecăruia” (versetul 26).

Satan va încerca sã aducã asupra ta cea mai teribilã tentatie sau încercare cu care te-ai confruntat vreodatã. El vrea ca tu sã fii târât jos, ca într-o mlastinã, în vinovãtie, si auto-condamnare. Sfântule dragã, tu trebuie sã te ridici în Duhul si sã-ti muti privirea de la împrejurãrile respective în care te gãsesti înlãntuit. Nu mai încerca tu din rãsputeri sã le rezolvi pe toate. Mai degrabã, începe prin a-L lauda, cântându-I si punându-ti încrederea în Dumnezeu, iar el se va îngriji de scãparea ta!