ATENŢIA NOASTRĂ

Aşa cum creştinii din vremea lui Pavel simţeau că distrugerea Ierusalimului se apropia, ei doreau să cunoască mai mult despre evenimentele profetice. Ei se temeau de zvonurile despre cruzimea armatelor cotropitoare care luau în robie numeroşi prizonieri. Toate acestea îi făceau pe aceşti credinicioşi să simtă că vremurile primejdioase se apropiau cu grabă. Iată de ce ei l-au rugat pe Pavel să le spună mai multe despre ceea ce urma să vină: „Scrie-ne cum să citim vremurile.”

Pavel a răspuns cu următoarele cuvinte de asigurare: “Cât despre vremi şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine, că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea” (1 Tesaloniceni 5:1-2).

Pavel le-a descris ceea ce are să se întâmple atunci când Cristos se va întoarce: „Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Cristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte” (4:16-18).

Îndemnul lui Pavel avea menirea de a fi o încurajare. El spunea în esenţă: „Nu trebuie să vă îngroziţi din cauza lucrurilor care vin asupra pământului. Nu trebuie să vă îngrijoraţi în privinţa tuturor semnelor şi calamităţilor înfricoşătoare. Ştiţi foarte bine ce înseamnă ele. Totul semnalează venirea Domnului Isus, care va veni să-Şi ia poporul Său.”

Adevărul este că istoria se îndreaptă undeva. Putem fi siguri că valul rapid al evenimentelor care se desfăşoară astăzi ne îndreaptă spre scopul etern al lui Dumnezeu. Lumea nu este lăsată în voia soartei; Domnul nu a abandonat pământul, indiferent de cât de păcătoasă şi necredincioasă a devenit lumea. Mai degrabă, Dumnezeu, pur şi simplu, a grăbit pasul. Iar ceea ce noi vedem acum este o mişcare rapidă a evenimentelor spre „acel eveniment divin” care se apropie: re-crearea unui nou cer şi a unui nou pământ, unde Cristos va domni cu suveranitate pentru toată veşnicia.

Ca şi ucenici ai lui Cristos atenţia noastră nu trebuie să fie concentrată asupra buletinelor de ştiri zilnice. Noi nu trebuie să ne bazăm pe războaie şi zvonuri de războaie, nici pe posibilitatea unui accident nuclear, şi nici pe alte lucruri care vin asupra pământului. Atunci când Isus a spus, „În ziua aceea, să vă uitaţi în sus” (vezi Luca 21:28), El vorbea despre unde ar trebui să fie îndreptată atenţia noastră.