O MARE TREZIRE

Ce am eu în vedere printr-o mare trezire? Vorbesc despre ceea ce Pavel descrie ca şi revelaţie şi iluminare: “Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia moştenirii Lui în sfinţi, şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puteri tăriei Lui” (Efeseni 1:17-19).


Pavel le spune efesenilor: „Mă rog ca Dumnezeu să vă dea o revelaţie proaspătă, ca El să vă deschidă ochii la chemarea pe care v-a dat-o. Îl rog să vă dea o nouă înţelegere a moştenirii voastre, a bogăţiilor în Cristos care vă aparţin. Este o mare putere pe care Dumnezeu doreşte s-o dezlănţuie în voi. Este aceeaşi putere care a fost în Isus. Cu toate acestea, aceeaşi putere care este în Cristos cel întronat în ceruri, se află chiar acum în voi.”

Potrivit lui Pavel, “[puterea tăriei Lui] pe care a desfăşurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa în locurile cereşti” este aceeaşi „faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale” (1:20, 19). Din acest motiv, Pavel îndeamnă: „“Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă.” (2 Corinteni 13:5).

Cum trebuie noi să ne cercetăm? Facem acest lucru prin a ne pune faţă în faţă cu promisiunile măreţe ale lui Dumnezeu. Trebuie să ne întrebăm pe noi înşine: „Mă bazeze eu pe resursele lui Cristos pentru a rezista diavolului? Accesez eu puterea Lui pentru a birui păcatul? Trăiesc eu în continuare în bucurie, pace şi odihna pe care Isus le-a promis fiecărui credincios fără nici o excepţie?”

„Marea ta trezire” vine în ziua în care priveşti la viaţa ta şi strigi: „Trebuie să existe ceva mult mai mult în viaţa în Cristos decât aceasta. Toate planurile mele au eşuat, toate visurile mele au fost zdruncinate. Trăiesc ca şi un rob al temerilor mele şi al poftelor firii mele. Dar nu mai pot continua aşa.

Ştiu că Domnul m-a chemat la ceva mai mult decât această viaţă în înfrângere şi eu nu voi fi un ipocrit. O, Dumnezeule, există cu adevărat un loc în care să mă alimentezi cu puterea de a trăi viaţa în mod victorios? Doreşti tu cu adevărat să mă faci mai mult decât un cuceritor în încercările mele? Este adevărat că ai un loc perfect de pace pentru mine în mijlocul luptelor mele?

Este cu adevărat posibil pentru mine să am o intimitate continuă cu Tine? Este adevărat că nu mai este nevoie să alunec în apatie sau să mă lupt pentru a fi pe placul Tău? Este cu adevărat un loc al odihnei în Tine unde nu voi mai avea nevoie din nou de trezire, deoarece credinţa mea rămâne statornică?”