CĂUTÂND FAŢA LUI DUMNEZEU

În Psalmul 27 David se roagă fierbinte lui Dumnezeu într-o rugăciune intensă şi urgentă. El imploră în versetul 7: „Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem: ai milă de mine şi ascultă-mă!” Rugăciunea lui este concentrată pe o singură dorinţă, o singură ambiţie, ceva ce l-a mistuit cu totul: „Un lucru cer de la Domnul, şi-l doresc fierbinte” (27:4).

David mărturiseşte: „Am o singură rugăciune, Doamne, o singură rugăminte. Este singurul scop cel mai important din viaţa mea, rugăciunea mea constantă, singurul lucru pe care-l doresc. Şi-l voi căuta cu tot ce este în mine. Acest singur lucru este singurul meu scop care mă mistuie.”

Care era acest singur lucru pe care David îl dorea deasupra tuturor lucrurilor, ceea ce dorea inima lui să obţină? El ne spune: „Aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului, şi să mă minunez de Templul Lui” (27:4).

Să nu înţelegeţi greşit: David nu era un ascet, ferindu-se de lumea din afară. El nu era un pustnic care căuta să se ascundă în singurătate într-un loc pustiu. Nu, David era un om pasionat şi un om al acţiunii. El era un mare luptător, cu mulţimi imense care cântau victoriile sale în luptă. El era, de asemenea, pasionat în rugăciunea şi închinarea sa cu o inimă care tânjea după Dumnezeu. Şi Domnul l-a binecuvântat pe David cu multe dorinţe ale inimii sale.

Într-adevăr, David a gustat din tot ce şi-ar dori un om în viaţă. El a cunoscut bogăţia, puterea şi autoritatea. El a primit respectul, laudele şi flatarea din partea oamenilor. Dumnezeu îi dăduse Ierusalimul ca şi capitală pentru împărăţie şi el a fost înconjurat de oameni devotaţi care erau gata să moară pentru el.

Pe deasupra tuturor lucrurilor David a fost un om al închinării. El a fost un om al laudei care I-a mulţumit lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările Sale. El a mărturisit: „Domnul a revărsat zilnic binecuvântări asupra mea.”

Cu alte cuvinte, David spunea: „Există o cale de a trăi pe care o caut acum – un loc aşezat în Domnul după care tânjeşte sufletul meu. Doresc intimitate spirituală neîntreruptă cu Dumnezeul meu.” Aceasta este ceea ce David a avut în vedere atunci când s-a rugat: „Aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului, şi să mă minunez de Templul Lui” (27:4).