URMĂRIND SFINŢENIA

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune fără termeni nesiguri: „Urmăriţi...sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12:14).

Iată adevărul, clar şi simplu. Fără sfinţenia care este dată numai de Cristos – un dar preţios pe care-l onorăm prin trăirea unei vieţi devotate ascultării de fiecare Cuvânt al Său – nici unul din noi nu-L va vedea pe Domnul. Iar aceasta se referă nu numai la rai, ci şi la viaţa noastră din prezent. Fără sfinţenie, noi nu vom vedea prezenţa lui Dumnezeu în umblarea noastră zilnică, în familia noastră, în relaţiile noastre, în mărturia sau lucrarea noastră.

Nu contează la cât de multe conferinţe creştine mergem noi, cât de multe predici ascultăm, la cât de multe studii biblice luăm parte. Dacă ascundem un păcat canceros, dacă Domnul are o controversă cu noi în ceea ce priveşte păcatul nostru, atunci nici unul din eforturile noastre nu va produce roada neprihănirii. Dimpotrivă, păcatul nostru numai va creşte tot mai contagios şi-i va infecta pe toţi din jurul nostru.

Desigur, această problemă merge dincolo de toate poftele firii, ajungând şi la depravarea duhului. Pavel descrie acelaşi păcat destructiv în următorul pasaj în care spune: „Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciţi de Nimicitorul” (1 Corinteni 10.10).

Deci, dragi sfinţi, îi veţi permite voi Duhului Sfânt să se ocupe de toate poftele pe care posibil le ascundeţi? Şi, în schimb, veţi căuta şi veţi avea încredere voi în calea de ieşire pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru voi? Vă îndemn să dezvoltaţi o frică şi o încredere sfântă în aceste zile de pe urmă. Ele vă vor păstra curaţi, indiferent de depravarea strigătoare la cer din jurul vostru. Şi aceasta vă va ajuta să umblaţi în sfinţenia lui Dumnezeu, care păstrează promisiunea prezenţei sale neclintite.

Este o chestiune de credinţă. Cristos a promis să vă păzească de cădere şi să vă dea puterea de a ţine piept păcatului – dacă voi doar veţi crede ceea ce El a spus. Deci, credeţi în El pentru această frică evlavioasă. Rugaţi-vă pentru ea şi întâmpinaţi-o. Dumnezeu va împlini Cuvântul Său pentru voi. Nu vă puteţi elibera de sub dominaţia mortală a păcatului chinuitor numai prin puterea voinţei, prin promisiuni sau prin orice alt efort omenesc. „...nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, - zice Domnul” (Zaharia 4:6).