PATRU AŞTEPTĂRI

Dumnezeu este cel care face promisiuni şi le ţine şi El a vorbit inimii mele despre patru lucruri pe care oamenii lui Dumnezeu ar trebui să creadă că El le va face. Aceste aşteptări sunt bazate pe promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu nouă.

1. Aşteaptă-te să fii răsplătit în timp ce-L cauţi stăruitor pe Domnul. „[Dumnezeu] răsplăteşte pe cei ce-L caută” (Evrei 11:6).

Poţi cere în credinţă un semn de la Dumnezeu pentru a încuraja şi reaprinde încrederea ta. Dumnezeu nu întârzie niciodată şi El ştie când ai nevoie de o rază de speranţă şi de veşti bune în vremurile tale de încercare. Aşteaptă-te ca El să-şi îndeplinească promisiunea de a te răsplăti acum când te afli în cea mai mare nevoie a ta. Dumnezeu nu poate minţi. El a spus că va răsplăti pe cei care-L caută în mod stăruitor. Caută-L zilnic şi crede că acest an va fi anul tău de mare binecuvântare spirituală.

2. Aşteaptă-te să vezi dovada unei minuni progresive în viaţa ta. „Toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu” (Marcu 10:27).

Eu cred în minuni instantanee şi progresive. Minunile progresive încep pe căi nevăzute şi neauzite şi se formează pas cu pas, câte o îndurare mică pe rând. Aşteaptă-te să-L vezi pe Dumnezeu lucrănd pe căi misterioase, nevăzute pentru ochiul uman.

3. Aşteaptă-te să intri în locul de odihnă promis de Dumnezeu. „Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu... să intrăm în odihna aceasta” (Evrei 4:9-11).

În ultimii ani noi am văzut un potop de calamităţi, probleme şi încercări incredibile. În mijlocul acestora Domnul doreşte ca tu să crezi că El te va duce în odihna Sa promisă. Dumnezeu niciodată nu a intenţionat ca copiii Săi să trăiască în frică şi disperare. Noi avem nevoie de o credinţă şi încredere în Dumnezeu neclintită în faţa fricii, necazului şi a morţii.

4. Aşteaptă-te ca Duhul Sfânt să fie întotdeauna în templul Său. „Nu ştiţi că Trupul vostru este Templul Duhului Sfânt?” (1 Corinteni 6:19).

Duhul Sfânt locuieşte în inima credinciosului. El este omniprezent prin toată lumea. În fiecare zi recunosc faptul că El este aici în templul Său pentru a mă mângâia, a mă conduce, a mă încuraja, a mă unge şi a-mi revela gloria lui Isus Cristos într-o revelaţie mereu crescândă. El doreşte ca tu să te aştepţi ca El să-ţi manifeste tot mai mult prezenţa Sa în fiecare zi. El doreşte să te aducă într-o credinţă de neclintit, aşa cum a făcut-o cu ucenicii Săi.

Crede acestor promisiuni! Ţine-te de aceste aşteptări şi-L vei vedea pe Dumnezeu făcând lucruri minunate.