ÎNDURĂRILE LUI DUMNEZEU

În Israelul antic chivotul legământului a reprezentat mila Domnului, un adevăr puternic care a venit să fie întrupat în Cristos. Noi trebuie să primim mila Lui, să ne punem încrederea în sângele mântuitor al îndurării Sale şi să fim mântuiţi pentru veşnicie. Deci, poţi lua în derâdere legea, îţi poţi bate joc de sfinţenie, poţi dărâma tot ceea ce vorbeşte despre Dumnezeu. Dar atunci când iai în derâdere sau în batjocură mila lui Dumnezeu, judecata vine, şi ea vine repede. Atunci când calci în picioare sîngele îndurării Lui, te vei confrunta cu mânia Sa îngrozitoare.

Aceasta este exact ceea ce li s-a întâmplat Filistenilor atunci când ei au furat chivotul. O distrugere mortală a venit peste ei după care au fost nevoiţi să recunoască: „Aceasta-i nu doar o întâmplare sau un accident. Mâna lui Dumnezeu este, vădit, împotriva noastră.” Observaţi ce s-a întâmplat atunci când chivotul a fost adus în templul păgân al lui Dagon, pentru a lua în derâdere şi a provoca pe Dumnezeul lui Israel. Pe la mijlocul nopţii scaunul de îndurare de pe chivot a devenit toiagul judecăţii. În ziua următoare idolul Dagon a fost găsit întins cu faţa la pământ inaintea chivotului, având capul şi mâinile tăiate (vezi 1 Samuel 5:2-5).

Preaiubiţilor, iată unde ar trebui să fie şi America de azi. Noi trebuia să fim judecaţi cu mult timp în urmă. Mă adresez tuturor celor care iau în derâdere şi provoacă mila lui Dumnezeu: Continuaţi în aşa mod, încercaţi tot ce doriţi pentru a aduce biserica lui Cristos sub puterea gândirii seculare şi a agnosticismului. Dar dacă vă veţi bate joc de îndurarea lui Cristos, Dumnezeu va doborî la pământ toată puterea şi autoritatea voastră. Ieremia spune: „Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt” (Plângerile lui Ieremia 3:22). Cu toate acestea, atunci când oamenii îşi bat joc de marea îndurare care este Cristos, judecata este inevitabilă.

Doar mila Domnului este cea care întârzie judecata. Şi chiar în acest moment America beneficiază de această îndurare. Este incredibil modul în care ţara noastră se află într-o întrecere cu restul lumii în eliminarea lui Dumnezeu şi a lui Cristos din societate. Totuşi, Domnul nu se va lăsa batjocorit; îndurările Lui nu au sfârşit şi El iubeşte această naţiune. Eu cred că acesta este motivul pentru care El încă mai revarsă binecuvântările Sale asupra noastră. Dorinţa Lui este ca această bunătate să ne ducă la pocăinţă (vezi Romani 2:4).


Nu trebuie să cădem în disperare din cauza situaţiei din prezent din America. Suntem îndureraţi din cauza corupţiei, batjocurii şi a păcatului îngrozitor, dar avem speranţă ştiind că Dumnezeu deţine controlul deplin. Noi ştim că îndurările lui Dumnezeu nu au capăt.