A GĂSI O NOUĂ PUTERE

Cât de repede uităm noi de marile eliberări ale lui Dumnezeu în vieţile noastre. Cât de uşor ne obişnuim cu minunile pe care El le-a făcut în vieţile noastre. Cu toate acestea, Biblia ne spune din nou şi din nou: „Amintiţi-vă de izbăvirea voastră.”

Atât de mult ne asemănăm cu ucenicii. Ei nu au înţeles minunile lui Cristos atunci când El, în mod supranatural, a hrănit miile cu doar câţiva peşti şi pâini. Isus a făcut această minune de două ori, hrănind o dată 5.000 de persoane, iar altă dată 4.000. Câteva zile mai târziu ucenicii au uitat de aceste evenimente.

Aceasta s-a întâmplat când Isus i-a avertizat cu privire la aluatul Fariseilor. Ucenicii credeau că el spunea acest lucru deoarece ei uitaseră să aducă pâine pentru călătoria lor. Dar Cristos le-a răspuns: „Tot nu înţelegeţi? Şi nici nu vă mai aduceţi aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni, şi câte coşuri aţi ridicat?” (Matei 16:9-10).

Conform lui Marcu, Cristos a fost copleşit de faptul cât de repede ucenicii lui uitaseră. Isus a spus: „Tot nu pricepeţi şi tot nu înţelegeţi? Aveţi inima împietrită? Aveţi ochi şi nu vedeţi? Aveţi urechi şi nu auziţi? Şi nu vă aduceţi aminte deloc? Când am frânt cele cinci pâini la cei cinci mii de bărbaţi, câte coşuri pline cu fărâmituri aţi ridicat?” (Marcu 8:17-19).

Despre ce ne vorbesc aceste pasaje? Este clar că nici unul din ucenici nu s-a oprit să ia în considerare ce se întâmpla de fapt atunci când aveau loc acele minuni cu hrănirea miilor. Încercaţi să vă imaginaţi aceşti bărbaţi mergând printre mulţime ducând coşurile lor, împărţind pâini şi peşti care s-a înmulţit în mod miraculos în ochii lor. V-aţi gândi că acei ucenici ar fi căzut pe genunchi strigând: „O, Isus, într-adevăr eşti Domnul.” Îmi imaginez cum ei îi îndemnau pe oamenii cărora le slujeau: „Poftim, bucuraţi-vă de hrana miraculoasă trimisă din slavă. Isus ne-a dat-o.”

Ucenicii au văzut aceste minuni cu ochii lor, cu toate acestea, într-un fel oarecare, semnificaţia acestui lucru nu li s-a întipărit în minte. Ei nu au înţeles minunile şi la fel ca şi ei, tu şi eu uităm de minunile lui Dumnezeu în vieţile noastre. Izbăvirile de ieri sunt uşor uitate în mijlocul crizelor de astăzi.

De-a lungul ambelor Testamente citim: „Aduceţi-vă aminte de mâna puternică a Domnului care a făcut minuni pentru voi. Aduceţi-vă aminte de toate izbăvirile voastre din trecut.” Luaţi în considerare îndemnul lui Moise pentru Israel după minunea cu Marea Roşie: „Moise a zis poporului: „Aduceţi-vă aminte de ziua aceasta, când aţi ieşit din Egipt, din casa robiei; căci cu mâna puternică v-a scos Domnul de acolo…” (Exod 13:3).