AVETI NEVOIE DE DUHUL SFANT

Unii au fost mântuiti de un numãr de ani, unii probabil de un an, iar altii poate doar de cateva luni sau doar sãptãmâni. Sã fii mântuit de pãcat este minunat! Lucrurile vechi s-au dus - si toate lucrurile s-au facut noi. Sunt asa de bucuros cã sunteti mântuiti!

Dar pentru a fi un soldat bun în serviciul Domnului nostru Isus Christos, nu este destul doar sã fiti mântuiti. Existã ceva mult mai mult pentru voi! Aveti nevoie de sã fiti botezati cu Duhul Sfânt.

În vremea lui Pavel, unii credinciosi nici mãcar nu stiau că există un Duh Sfânt: "Si le-a zis: Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut? Ei i-au răspuns: Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt"(Faptele Apostolilor 19:2). Acesti oameni au fost mântuiti, dar este clar că ei nu fuseseră umpluti sau botezati cu Duhul Sfânt.

Eu cred că noi suntem mântuiti prin puterea si lucrarea Duhului Sfânt. Dar Scriptura ne spune cã mai există ceva în plus: existã de asemenea un botez, o umplere pe care o face Duhul Sfânt în noi!

Isus însusi nu i-a trimis pe ucenicii si urmasii Sãi în lume pânã când ei nu au fost botezati cu Duhul Sfânt. Cu sigurantã ucenicii Sãi aveau inima curată. Ei au avut credintã sã vindece bolnavii, să scoată afarã draci. Aveau Cuvântul Domnului si deja iL predicaseră pe Christos si câstigaseră oameni pentru El. Fuseseră martori la învierea Sa. Ce mai putea să fie in plus fată de toate acestea? Erau gata sã moarã pentru Isus! Nu era dragostea lor pentru El suficientă pentru a-i trimite în lume să facă lucrarea Sa?

Preaiubitilor, nimic din toate acestea nu era suficient! Clar, era ceva mai mult decât acestea: "Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului".

Doriti voi cu adevãrat pe Duhul Sfânt ? Vreti sã se reverse peste voi si sã vã boteze cu foc? Trebuie sã fiti convinsi cã aceasta este pentru voi. Trebuie sã ajungeti la momentul în care vã dati seama cã nu sunteti nimic si nu puteti face nimic fãrã puterea si îndrumarea Duhului Sfânt.

Trebuie sã stiti cã El încã boteazã, cã încã se pogoarã peste credinciosi – umplându-i! "Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Christos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru" (Fapte 2:38-39).

In fiecare orã, zilnic, multimi din toatã lumea primesc botezul cu Duhul Sfânt! Ei au citit despre aceastã promisiune din Biblie ori au auzit-o predicatã. Asa cã au strigat, revendicând fãgãduinta, si iatã cã au fost botezati!

Botezul este în special pentru aceia ce trãiesc în zilele din urmã: "În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură… voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu" (Fapte 2:17-18). El este al vostru dacă îL cereti: "Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce-L cer!" (Luca 11:13).

Dumnezeu vrea ca sã trãiti si sã umblati în Duhul. Nu trebuie sã vã chinuiti, sã alergati, doar-doar veti gãsi pe cineva ca sã-i întâmpinati nevoia. Sunteti chemati sã vorbiti Cuvântul lui Dumnezeu asa cum vã dã Duhul, sã puneti mâinile peste cei bolnavi si sã alungati dracii, asa cum fãceau apostolii. Noi toti suntem chemati sã fim martori care sunt plini de Duh Sfânt si de putere!