PĂGÂNISMUL ÎNGRIJORĂRII

„Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” Sau: „Ce vom bea?” Sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută” (Matei 6:31-32).


Isus ne spune că îngrijorarea – pentru viitorul familiei noastre, locurile noastre de muncă, felul în care vom supravieţui – este un mod de viaţă păgân. Isus vorbeşte aici despre cei care nu au un Tată ceresc. Ei nu-L cunosc pe Dumnezeu aşa cum El doreşte să fie cunoscut, ca şi un Tată în ceruri care poartă de grijă şi este iubitor.


„Nu vă îngrijoraţi de ziua de mâine” (v. 34). Prin aceste cuvinte clare Isus ne porunceşte: „Să nu vă gândiţi şi să nu vă îngrijoraţi pentru ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla mâine. Nu puteţi schimba nimic şi nu puteţi ajuta cu nimic îngrijorându-vă. Atunci când faceţi acest lucru, procedaţi aşa cum fac păgânii.” Apoi Isus spune: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (v. 33). Cu alte cuvinte, tu ai sarcina de a continua să-L iubeşti pe Isus. Ai sarcina de a merge mai departe, aruncând toate grijile tale asupra Lui. Ai sarcina de a te odihni în credincioşia Sa. Tatăl tău ceresc va avea grijă ca tu să fii asigurat cu toate lucrurile esenţiale ale vieţii.


Mă întreb dacă îngerii rămân nedumeriţi văzând toate îngrijorările şi neliniştea celor care declară că au încredere în Dumnezeu. Probabil că pentru ei este aşa de înjositor, o insultă aşa de mare la adresa Domnului, faptul că ne îngrijorăm de parcă nu am avea nici un Tată în ceruri care ne poartă de grijă. Probabil că îngerii îşi pun unii altora întrebări de nedumerire: „Oare nu au ei un Tată în ceruri? Oare nu cred ei că El îi iubeşte? Oare nu le-a spus El că ştie toate nevoile lor? Oare nu cred ei că Cel care hrăneşte păsările şi întreaga împărăţie a animalelor, îi va hrăni şi îi vă îmbrăca pe ei? Cum pot ei să se neliniştească şi să se îngrijoreze, dacă ştiu că El posedă toată puterea, toată bogăţia şi poate asigura nevoile întregii creaţii? L-ar acuza ei pe Tatăl lor ceresc de neglijenţă, de parcă El nu ar fi credincios cuvântului Său?”


Tu ai un Tată ceresc. Ai încredere în El!