DUMNEZEU A LUAT SEAMA LA TINE!

Ce are de spus norul de martori din Evrei 12:1 ţie şi mie? Care este mesajul lor, după cum spune Scriptura, pentru cei frânţi de oboseală din Trupul lui Cristos? Simplu spus: „Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor” (1 Petru 3:12).


Eu nu cred că această mare mulţime de martori cereşti ne-ar sfătui să urmăm nişte teologii sau doctrine complicate. Cred că ei ne-ar vorbi în simplitatea adevărului:


  • Autorul cărţii Evrei ne îndeamnă să privim la Isus, autorul şi Cel care va duce până la capăt credinţa noastră. Noi trebuie să continuăm a predica victoria crucii, să îndurăm acuzaţiile păcătoşilor împotriva noastră şi să îndepărtăm păcatul nostru care ne înfăşoară, alergând cu răbdare în alergarea care ne stă în faţă (vezi Evrei 12:1-2).

· Împăratul David ne mărturiseşte că noi putem avea încredere în iertarea Domnului şi El nu-Şi va îndepărta Duhul Sfânt de la noi. David a ucis un om, a fost un adulter şi un mincinos. Dar el s-a pocăit şi Tatăl nu avea să-l lase să plece, pentru că El a luat seama la David.

· Petru ne mărturiseşte că el a păcătuit împotriva celei mai mari lumini pe care a avut-o vreodată omul. Acest ucenic a umblat în prezenţa lui Isus; el s-a atins de Domnul şi a primit chemarea sa personal de la Cristos. Acest om ar fi putut trăi în vinovăţie şi condamnare, dar Dumnezeu a luat seama la el.

· Pavel ne-ar spune să nu ne fie frică de durerile noastre. Isus a suferit în fiecare zi a lucrării Sale şi El a murit în suferinţă. Şi atunci când Cristos l-a chemat pe Pavel să predice Evanghelia El i-a arătat cât de multe şi mari suferinţe îl aşteptau în viitor.


De-a lungul anilor săi de slujire, Pavel a trecut, într-adevăr, prin suferinţă. Cu toate acestea, durerile dovedesc faptul că Dumnezeu a luat seama la tine. „Pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri; căci ştiţi singuri că la aceasta suntem rânduiţi” (1 Tesaloniceni 3:3).


Vedem, de asemenea, mărturia lui Iov: „Ce este omul, ca să-Ţi pese atât de mult de el, ca să iei seama la el, să-l cercetezi în toate dimineţile, şi să-l încerci în toate clipele?” (Iov 7:17-18, italicele îmi aparţin).


Atunci când Dumnezeu ia seama la tine, vei fi deseori încercat. Dar faptul este că cu cât mai mult ţine suferinţa şi cu cât mai dificilă este ea, cu atât mai adânc Dumnezeu a luat seama la tine pentru a-ţi arăta dragostea şi grija Lui. Aceasta este mărturia vieţii lui Pavel şi a lui Isus. Duşmanul s-ar putea să vină împotriva ta, dar Domnul nostru a ridicat un steag împotriva lui. Noi găsim odihnă absolută în Isus.