ÎI MULŢUMIM LUI DUMNEZEU PENTRU ÎNDURĂRILE SALE NUMEROASE ŞI PENTRU IUBIREA SA

Sunt îndemnat de Duhul Sfânt de a vă scrie despre modul în care Dumnezeu deschide uşile închise. Cineva care citeşte acest mesaj se va raporta imediat la acesta, deoarece te confrunţi cu una sau mai multe uşi închise. Chiar în faţa ta este o uşă care pare a fi permanent închisă. Ar putea fi o situaţie financiară serioasă, iar tu te-ai rugat să se deschidă o uşă de oportunitate. Cu toate acestea, orice n-ai încerca pare să eşueze; uşile, pur şi simplu, nu se deschid.

Nu ştiu care poate fi uşa ta închisă, dar pentru mulţi se pare că ferestrele şi uşile cerului sunt închise. Cerurile par a fi din metal şi tu nu poţi ajunge de cealaltă parte. Această uşă închisă despre care vorbesc este o problemă, o situaţie, o nevoie pentru care te-ai rugat mult. Aceasta poate fi o criză în care este nevoie nimic mai puţin decât o minune. Iar tu n-ai primit nici un răspuns la rugăciunile şi cererile tale înflăcărate către Domnul.

În Apocalipsa Cristos vorbeşte despre Sine ca şi CEL CE DESCHIDE ŞI ÎNCHIDE UŞILE (3:7). Aceste cuvinte erau incluse într-o scrisoare trimisă credincioşilor din Filadelfia antică, o biserică pe care Domnul a lăudat-o pentru faptul că păzise cuvântul răbdării Sale şi niciodată nu s-a dezis de Numele Său. Cu alte cuvinte, în cele mai grele vremuri de încercări aceşti oameni s-au bazat cu credincioşie pe Cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu L-au acuzat pe Domnul de faptul că El i-a neglijat sau şi-a întors urechea de la strigătele lor.

Este evident că satan venise împotriva lor cu minciuni. Domniile şi căpteniile sale din întuneric, duhurile de minciună care străbat prin toate crăpăturile iadului, spun că Dumnezeu a închis orice uşă, că El nu merită închinarea şi credinţa noastră. Dar aceşti credincioşi, despre care Isus a spus că aveau puţină putere, au continuat să aibă încredere, aşteptând cu răbdare ca Dumnezeu să pună cheia în uşă şi s-o deschidă. El are cheia pentru fiecare uşă închisă – şi numai El deschide uşi în faţa noastră.

Iată ce le-a promis Domnul, şi aceasta este şi promisiunea noastră:

„Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele [nu ai cedat în încercarea ta], te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului” (3:10).

Acest ceas al încercării este chiar acum peste noi. El aduce încercări incredibile ale credinţei, aşa de mari şi fioroase, încât mulţi vor cădea într-o necredinţă mortală. Într-adevăr, o mare cădere de la credinţa care rabdă este acum peste întreaga lume.

Dar tu – deoarece continui să ai încredere în promisiunile Lui şi doreşti să mori în credinţă chiar dacă nu vezi promisiunile împlinite – vei fi păzit de această ispită mondială de a cădea în necredinţă. Dumnezeu a auzit strigătul tău şi El ştie vremea, ceasul pentru a deschide toate uşile. Deci, nu renunţa. Să nu te îndoieşti niciodată. Stai pe promisiunile Sale. El nu te va lăsa.