CRISTOS A VENIT CU O INVITAŢIE ŞI CU O AVERTIZARE

Isus a stat în templu şi i-a invitat pe toţi să vină sub aripile Sale de îndurare şi protecţie. El i-a chemat pe orbi, pe bolnavi, pe leproşi, pe săraci, pe cei pierduţi, pe oricine să vină şi să găsească vindecare şi iertare. Dar mulţimea religioasă a refuzat oferta Sa. Despre ei Cristos a spus: „N-aţi vrut!” (Matei 23:37).

Citind aceste lucruri îmi apare o întrebare: Aici În Noul Testament, va proceda Dumnezeu cu o lucrare veche aşa cum a făcut-o în Vechiul Testament? Va părăsi El pe сel care a respins propunerile Sale de har, milă şi trezire?

Da, El o va face. Isus le-a răspuns celor care L-au respins, spunându-le: „Iată că vi se lasă casa pustie” (Matei 23:38). El le-a spus: „Acest templu este acum casa voastră, nu a mea. Eu plec de aici. Las aici ceea ce voi aţi risipit şi aţi abandonat.”

Apoi El a adăugat: „Vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: “Binecuvântat este Сel ce vine în Numele Domnului” (23:39). El le declara: “Slava Mea nu se mai află în această lucrare veche.”
Gândiţi-vă la aceasta. În faţa lor stătea mila şi harul întrupat, spunând: „Această lucrare veche nu mai este a Mea.” Apoi Isus s-a îndreptat spre Cincizecime, spre începutul unei lucrări noi. El era pe cale de a ridica o biserică nou, nu o copie a celei vechi. Şi El avea să o facă nouă de la temelii. Aceasta avea să fie o biserică de noi preoţi şi oameni, toţi născuţi din nou în El.

Îmi permiteţi să vă pun o întrebare: Ceea ce vedeţi că se întâmplă în biserica de azi reprezintă ceea ce este Isus? Este ceea ce vedem, într-adevăr, biserica victorioasă, mireasa nepătată a lui Cristos? Revelează ea lumii pierdute însăşi natura lui Dumnezeu? Este ea cel mai bun lucru pe care-l poate face Duhul lui Dumnezeu în aceste zile de pe urmă?

Ai găsit o biserică unde Cristos este cu adevărat prezent, iar Cuvântul este predicat cu credincioşie? Cât de recunoscător trebuie să fii. S-ar putea să te afli printre mulţimi de oameni care nu pot găsi o biserică care să aibă viaţă. Aud strigătul lor: “Nu pot găsi o biserică care să potolească foamea mea spirituală. Prea multe distracţii – prea multă manifestare a firii – prea multă uscăciune.”

Îmbărbătează-te – Dumnezeu în curând va zdruncina toate lucrurile pe căi neimaginabile. În mijlocul acelei zguduiri a lucrurilor, Dumnezeu va ridica păstori adevăraţi care vor hrăni turma flămândă.