JERTFA DE MULŢUMIRE

Unul din versetele cele mai multe importante în toatã Scriptura îl gãsim în întâia epistolã a lui Petru. Apostolul ne vorbeste despre necesitatea de a avea încercatã credinţa noastrã: “Pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos” (1 Petru 1:7).

În acelasi pasaj, Petru ne spune cã ne putem astepta sã înfruntãm asemenea teste de credintã: ”… măcar că acum… sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări” (v. 6).

Cuvântul în limba greacã folosit pentru încercare aici înseamnã “examinare, testare prin greutãti si necazuri”. Petru ne spune deci: Dacã esti un ucenic al lui Isus Hristos, atunci o sã treci prin multe ispite si încercãri grele. Vei fi testat serios!”

Acest pasaj sugereazã cã Dumnezeu ne spune: “Credinţa ta este pretioasã pentru mine - mult mai pretioasã decât toatã bogãtia lumii acesteia, care va pieri într-o bunã zi. Iar în aceste zile din urmã - când vrãjmasul trimite tot felul de rele împotriva ta – vreau ca tu sã sã poti sã stai în picioare, puternic, cu o credinţã de neclintit”.

El spune, mai departe: “Eu îti voi da ajutor si-ti voi trimite binecuvântare când treci prin zile negre! Partea ta este, simplu, sã ai credinţã în Mine. Puterea Mea este cea care te va ţine: prin credinţã!"

“Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!” (v. 5).

Pavel ne spune: “Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici...” (2 Petru 2:9). Cuvântul în limba greacã folosit aici pentru încercare înseamnã “pus sã iasã biruitor din încercãri”.

Pavel ne scrie: “Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda” (1 Corinteni 10:13).

În mod sigur, Dumnezeu nu vrea sã ne ţinã din încercare în încercare. De ce ar vrea sã ne ţinã în mijlocul ispitelor si nenorocirilor? El nu primeste nici o slavã din testarea, din punerea la încercare a copiilor Sãi, ci din rezultatul acestor testãri, al acestor încercãri ale noastre!

Existã numai un singur fel de a scãpa din încercãrile noastre - si acesta este prin trecerea acestei testãri. Gânditi-vã la aceasta: Când erati în scoalã, cum scãpati în cele din urmã? Prin trecerea examenului final. Iar cine nu-l trecea, era trimis sã repete examenul, sau clasa, anul.

Asa a fost si cazul Israelului din vechime, când Dumnezeu i-a dus la Marea Rosie. Dumnezeu testa poporul Sãu, punându-l la încercare, trecându-l prin probe. El i-a dus la limita pieirii – înconjurându-i cu munti din douã pãrti, mare dintr-o parte, iar de cealaltã parte – vrãjmasul, care era pe urmele lor.

Totusi Domnul a pus Israelul în acea împrejurare asteptând o anumitã reactie. El a vrut ca poporul Sãu sã-si recunoascã neajutorarea. A vrut sã-i audã spunând: “Ne aducem aminte cum Dumnezeu ne-a scãpat de urgii. Ne-amintim cum El ne-a scos din cuptorul de foc unde fãceam cãrãmizi fãrã paie si n-aveam odihnã. Dumnezeu ne-a izbãvit atunci - si o va face iarãsi! Sã ne bucurãm în credinciosia Sa. El este Dumnezeu - si ne-a fãcut promisiuni pe care le va tine. El ne va scãpa de orice vrãjmas care vine împotriva noastrã”.